Γενικοί Όροι Εγγυήσεων

1. Περίοδος Εγγύησης Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, όλα τα μηχανήματα, παρελκόμενα μέρη και αξεσουάρ καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών (εφόσον το προϊόν προορίζεται για ερασιτεχνική χρήση) και ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς τους.

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η Εγγύηση ισχύει με την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. Για να ελεγχθεί ένα προϊόν ώστε να γίνει χρήση της εγγύησης του, πρέπει να παραδοθεί σε εμάς και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον πελάτη.

3. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον

  1. Το μηχάνημα, εξάρτημα και παρελκόμενο χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό που έχει σχεδιαστεί και επίσης έχει χρησιμοποιηθεί, εγκατασταθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με το βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης.
  2. Υπάρχει η απόδειξη – τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος
  3. Τα εργοστασιακά, τεχνικά και συσκευαστικά ελαττώματα ή η καταστροφή κατά τη μεταφορά έχουν επιβεβαιωθεί.

4. Εξαιρέσεις

  1. Η εγγύηση θεωρείται ως εντελώς άκυρη στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί ΜΗ γνήσια ανταλλακτικά, ή έχουν γίνει μετατροπές στο μηχάνημα. Ή έχει γίνει χρήση και συντήρηση χωρίς την απαιτούμενη φροντίδα.
  2. Η εγγύηση για κυλίνδρους και έμβολα ισχύει μόνο σε περίπτωση εργοστασιακών ελαττωμάτων.
  3. Η εγγύηση δεν ισχύει για κοπτικά εξαρτήματα, ιμάντες, μπαταρίες και άλλα μέρη τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η φθορά προήλθε απο εργοστασιακά ελαττώματα.
  4. Η εταιρία Βασιλείου Ε. & Σια ΟΕ δε φέρει ευθύνη για απώλεια εσόδων και καταστροφές οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες προέρχονται από τη δυσλειτουργία ή τη μη σωστή χρήση του μηχανήματος.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

  1. Για την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής ο απαιτούμενος χρόνος ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.
  2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγύησης, υπεύθυνος για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση του προβλήματος είμαστε εμείς εκτός και αν παρέχεται εγγύηση από τον εκάστοτε οίκο.
  3. Το κατάστημα είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας (δηλαδή να παραλάβει το προϊόν και να το επιστρέψει επισκευασμένο στον καταναλωτή)